مشتریان گرامی کلیه شکایات خود را در ساعت اداری با شماره های 09188888534 و شماره 09188888546 با مطرح نمایید . در هنگام تماس بفرمایید برای ثبت فرم شکایت به مدیریت وصل نمایند.