عنوان کارافرین برتر

 

به لطف خدا مدیر شرکت ما در سال 97 کار افرین برتر بانه شهر بانه بوده و از طرف کمیته امداد امام خمینی تقدیر شده است.